Schowek0
Twój schowek jest pusty
Koszyk0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Warunki gwarancji Hansgrohe
Certyfikat Rzetelny Przedsiębiorca
  • tpay.com
  • Przelewy24
  • Paynow

Warunki gwarancji Hansgrohe

Gwarancja producenta Hansgrohe
 
I. Kwestie ogólne
Hansgrohe AG z siedzibą w Auestraße 5-9, 77761 Schiltach, Niemcy (zwany dalej Gwarantem lub Hansgrohe) udziela gwarancji na produkty sprzedawane i używane na terytorium Polski, znajdujące się w ofercie handlowej Gwaranta w zakresie, o jakim mowa w niniejszej gwarancji. Przedstawicielem Gwaranta w Polsce jest Hansgrohe spółka z o.o.  z  siedzibą  w  Tarnowie Podgórnym przy ul. Sowiej 12, 62-080 Tarnowo Podgórne (KRS 52155). Niniejsza gwarancja nie ma żadnego wpływu na skuteczność powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących w  szczególności  o  odpowiedzialności  za  produkt,  czy    przepisów  o  rękojmi.  Uprawniony  z niniejszej gwarancji może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów niezależnie  od  uprawnień  wynikających  z  niniejszej  gwarancji.
Niniejsza  gwarancja  dotyczy włącznie produktów nabytych i używanych w Polsce. 
Niniejsza  gwarancja  jest  udzielana  końcowym  użytkownikom  produktów,  zwanych  dalej Konsumentami,  tj.    podmiotom,  które  nabyły  produkt  dla  zaspokojenia  własnych  potrzeb  i  nie nabyły  produktu  w  celu  dalszej  odsprzedaży  oraz  na  potrzeby  prowadzonej  działalności zawodowej lub gospodarczej.
 
II. Ochrona z tytułu gwarancji
Hansgrohe  gwarantuje  Konsumentom,  że  produkty  objęte  niniejszą  gwarancją  są  wolne  od błędów  materiałowych,  produkcyjnych  i  konstrukcyjnych.  Decyduje  przy  tym  stan  wiedzy naukowej i technicznej w chwili produkcji. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fizyczne obecne w produkcie już w chwili produkcji. 
Niniejsza gwarancja jest udzielana na okres 5 lat od daty zakupu produktu przez Konsumenta, jednak nie dłużej niż 6 lat od daty produkcji. 
Gwarancja na części zamienne do produktów, o których mowa w paragrafie I, wynosi 2 lata.

III. Zgłoszenie wady
Wszelkie wady produktów powstałe w okresie gwarancji  Konsument powinien zgłosić w drodze pisemnego  zgłoszenia  u sprzedawcy, u którego produkt był zakupiony przez Konsumenta lub za pośrednictwem  strony  internetowej  przedstawiciela  Gwaranta  w  Polsce,  tj.  www.hansgrohe.pl. Wada  powinna  być  zgłoszona  nie  później  w  terminie  2  miesięcy  od  jej  wykrycia.  Wraz  ze zgłoszeniem  wady  należy  udokumentować  datę  nabycia  produktu,  np.  poprzez  załączenie  do zgłoszenia  dowodu  zakupu  produktu,  z  tym  zastrzeżeniem  że  w  razie  konieczności  Hansgrohe zastrzega  sobie  prawo  do  ustalenia  rozpoczęcia  okresu  gwarancji  na  dzień  wyprodukowania produktu. W  zgłoszeniu  należy  wskazać  szczegółowy  opis  stwierdzonej  wady  i  okoliczności  jej stwierdzenia, ewentualną dokumentację fotograficzną, o  ile sytuacja tego  wymaga. Konsument, zgłaszając  reklamację  nie  powinien,  o  ile  nie  zostanie  to  wyraźnie  uzgodnione  z  Gwarantem,
odsyłać wadliwego produktu do Gwaranta ani dokonywać we własnym zakresie jego demontażu.Oględziny wadliwego produktu, o ile co innego nie zostanie  wyraźnie uzgodnione z Gwarantem, zostaną dokonane przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta w miejscu, w którym wadliwy produkt został zamontowany.

IV. Świadczenia gwarancyjne
Hansgrohe może wedle własnego wyboru naprawić wadliwy produkt, dokonać jego wymiany lub dokonać zwrotu ceny nabycia Produktu i to w terminie 30 dni ( od daty otrzymania  zgłoszenia reklamacyjnego. O ile nie uzgodniono inaczej, Konsument jest zobowiązany do odebrania nowego produktu u wskazanego przedstawiciela Hansgrohe. O ile Gwarant zdecyduje o dokonaniu naprawy wadliwego produktu, naprawa następuje z reguły poprzez autoryzowanego Serwisanta z danego regionu Polski, pouzyskaniu wcześniejszej zgody Hansgrohe. W przypadku gdy Hansgrohe  zdecyduje  się  na  wykonanie  naprawy,  to  ponosi powstałe w ten sposób koszty części zamiennych, instalacji i koszty naprawy, a także wszelkie wydatki  na  transport  i  przesyłkę  produktu.  Konsument  jest  zobowiązany  do  udostępnienia
wadliwego produktu. O  ile  Gwarant  zdecyduje o wymianie produktu na produkt  wolny od  wad, wadliwy produkt zostanie zastąpiony  wolnym od wad produktem takiego samego rodzaju, takiej samej jakości i tego  samego  typu.  Jeśli  w  chwili  zgłaszania  wady  dany  produkt  nie  jest  już  produkowany,  to Hansgrohe  zastrzega  sobie  prawo  do  dostarczenia  produktu  podobnego o zbliżonych parametrach do produktu wadliwego.
O ile Gwarant zdecyduje o zwrocie ceny nabycia wadliwego produktu wówczas Konsument jest zobowiązany  dokonać  fizycznego  zwrotu  wadliwego  produktu  do  miejsca  wskazanego  przez Hansgrohe.
 
V. Warunki i wykluczenia
Warunkiem  obowiązywania  niniejszej  gwarancji  jest  instalacja  produktu  wykonana  przez fachowca  zgodnie  z  instrukcją  montażu  a  także  odpowiednia  pielęgnacja  według  zaleceń pielęgnacji, jak również dotrzymanie warunków zastosowania.
Przed montażem 
Instrukcje montażu, obsługi i zalecenia pielęgnacji dołączone są do każdego produktu w języku polskim, a także dostępne są na stronie internetowej www.hansgrohe.pl.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje :
- części zużywających się zamontowanych w produkcie, np. uszczelek;
- części kruchych w produkcie, np. szkła, żarówek;
- materiałów eksploatacyjnych, np. baterii zasilających, filtrów czy perlatorów;
- niewielkich odchyleń produktów Hansgrohe od cech wymaganych, które nie mają wpływu na wartość użytkową produktu;
- zabrudzeń, zarysowań, uszkodzeń mechanicznych,itp.
- wad powstałych w wyniku wpływu wody,  w szczególności wody ciepłej, osadów wapiennych, itp.
- wad powstałych w wyniku błędów w eksploatacji lub obsługi, szkód wywołanych przez agresywne działanie warunków zewnętrznych, chemikaliów, środków czyszczących, niewłaściwej pielęgnacji;
- wad  produktu powstałych w wyniku niezgodnej z instrukcją   instalacji, pielęgnacji, konserwacji  lub eksploatacji produktu, itp. 
- uszkodzeń powstałych w czasie transportu,
- produktów pochodzących z wystawy, itp.
- wad powstałych w wyniku działania siły wyższej, katastrof naturalnych, powodzi, pożarów, lub wskutek działania niekorzystnych czynników atmosferycznych, w tym mrozu, itp. 
 

Przejdź do strony głównej
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
W celu ulepszenia zawartości naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do Państwa osobistych preferencji, wykorzystujemy pliki cookies przechowywane na Państwa urządzeniach. Kontrolę nad plikami cookies można uzyskać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookies w Twojej przeglądarce.
USTAWIENIA
ZAAKCEPTUJ TYLKO NIEZBĘDNE
ZGADZAM SIĘ