wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Warunki gwarancji Corsan
Kontakt
 • TOMSAN
  Korytów A, ul. Dębowa 4c
  96-300 Żyrardów
  NIP: 838-160-94-74
 • E-mail:tomsan@tomsan.pl
 • Telefon501-380-668
  46-854-15-40
  46-811-41-05
 • Fax46 811-41-06
 • Gadu Gadu6474776
 • Godziny działania sklepupn-pt 9-18
Dodatkowe opcje przeglądania
Certyfikat Rzetelny Przedsiębiorca
alt
alt

Warunki gwarancji Corsan

Produkt przed montażem powinien być sprawdzony, w przypadku jakichkolwiek wad nie może być montowany. Przed zamontowaniem, produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych o wilgotności względnej nie większej niż 70% i temperaturze nie niższej niż 0° C, w których nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Przed montażem nowo wykonana instalacja wodna musi zostać przepłukana.
Producent udziela następujących gwarancji licząc od dnia zakupu przez użytkownika:
24 miesiące - obejmuje zachowanie i powtarzalność barwy, wymiary w granicach tolerancji określonych normami oraz nie występowanie powierzchniowego pękania. Obejmuje trwałość części mechanicznych oraz uszczelniających, gdy przedwczesne zużycie nie jest spowodowane nieprawidłowym montażem lub wadliwą eksploatacją.

Gwarancja obowiązuje na terenie Polski, podstawą do rozstrzygania sporów jest prawo obowiązujące na terytorium RP.
 
 Złożenie reklamacji:
 
Podstawę do złożenia reklamacji na wyroby wadliwe stanowi dla klienta podpisana karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu (paragon, rachunek, faktura) oraz w oryginalnym opakowaniu.
Roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać w miejscu zakupu lub u producenta poprzez e-mail: serwis@corsan.pl.
Producent ma obowiązek ustosunkowania się do żądania klienta i poinformowania go o tym fakcie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji do producenta.
Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas pobytu urządzenia w naprawie.
Czas naprawy może ulec wydłużeniu do 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych, o dni ustawowo wolne od pracy, o czas niezbędny do wykonania czynności wysyłkowych.

Gwarancji udzielanej przez producenta nie podlegają:
 
Mechaniczne uszkodzenia; wady, szkody i przedwczesne zużycie wynikłe na skutek niewłaściwego zainstalowania wyrobu (niezgodnie z instrukcją lub sztuką budowlaną;
Mechaniczne uszkodzenia powierzchni baterii (np. rysy) zgłoszone po zakupie oraz uszkodzenia powierzchni powstałe na skutek czyszczenia nieodpowiednimi środkami (np. proszkiem czyszczącym lub zawierającym kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol);
Stwierdzone uszkodzenia, gdy towar był nadal eksploatowany pomimo ujawnienia niesprawności;
Uszkodzenia wynikłe na skutek osadzania się kamienia z wody lub z sieci wodociągowej; Konserwacji armatury, czyszczenie filtrów siatkowych oraz na baterie bezdotykowe. Ingerencje lub zmiany konstrukcyjne dokonane przez osoby nieupoważnione przez producenta lub wykonywane bez konsultacji z serwisem centralnym;
Uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego przechowywania;
Na produkty z wystaw ekspozycyjnych.

Uprawnienia gwarancyjne:

W przypadku niemożliwości wywiązania się gwaranta z terminowego wykonania naprawy wadliwego produktu, klientowi przysługuje prawo do wymiany towaru na nowy (wówczas okres gwarancyjny liczony jest od początku) lub zwrot gotówki;
Producent w ramach uprawnień gwarancyjnych zastrzega sobie prawo wyboru sposobu usunięcia wady:
- usunie wszystkie wady jednoznacznie wynikające z błędów produkcyjnych lub
niedoskonałości materiału
- wymieni wadliwy towar na nowy tego samego lub najbardziej zbliżonego modelu. Wymienione wadliwe części przechodzą na własność producenta.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za zużywanie się części podzespołów w takcie normalnego użytkowania;
Producent nie odpowiada za utracone korzyści oraz nie pokrywa kosztów związanych z przygotowaniem towaru do wysyłki na serwis itp. oraz zastrzega sobie, że nie będą przyjmowane przesyłki obciążone kosztami.
Producent w przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia zastrzega sobie prawo obciążenia zgłaszającego reklamację kosztami jej weryfikacji.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony w produkcie osprzęt należący do reklamującego;
 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl